XER7760YYellow Rigenerat per Phaser 7760XX -25.000 Pagine #106R01162

82.96

Esaurito

Descrizione

Yellow Rigenerate per Phaser 7760XX -25.000 Pagine #106R01163

Xerox PHASER 7760, 7760V_Z, 7760V_DN, 7760V_DX, 7760V_GX, 7760V_ZM, 7760V_DNM, 7760V_DXM, 7760V_GXM